×

Advantage 100 Hond ( 4 - 10 kg ) 4 x 1,0 ml pipetten

Advantage voor de preventie en bestrijding van vlooien en voor de behandeling van bijtende luizen (Trichodectes canis) bij honden.
SKU
1003
€ 27,30

Voor 15:00 besteld en mits op voorraad, vandaag verzonden. Ook levering op zaterdag

Gratis verzending bij bestellingen boven €55,00!
Slechts €5,95* verzendkosten daaronder.
* Tarief voor Nederland

VRAGEN OVER DIT PRODUCT?
Ons team helpt u graag met al uw vragen over uw huisdier.

030-3035457
Ma t/m Vr 10:00 tot 14:00

Advantage 100 Hond 4 x 1,0 ml pipetten

Indicatie(s)

Voor de preventie en bestrijding van vlooien en voor de behandeling van bijtende luizen (Trichodectes canis) bij honden.Op de hond aanwezige vlooien worden gedood binnen één dag na de toediening. Een éénmalige behandeling beschermt tegen de ontwikkeling van een vlooienpopulatie gedurende 4 weken.Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie voor de controle van vlooienallergiedermatitis (VAD), waar deze diagnose vooraf werd gesteld door een dierenarts.

Contra-indicatie(s)

Niet gespeende pups van minder dan 8 weken oud niet behandelen.
Niet gebruiken bij dieren met bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Het product heeft een bittere smaak en speekselen kan occasioneel optreden wanneer de hond likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten.
In zeer zeldzame gevallen kunnen huidreacties zoals haarverlies, roodheid, jeuk en huidletsels optreden. Agitatie en desoriëntatie werden ook gerapporteerd. Heel uitzonderlijk werden bij honden ook overvloedig speekselen en zenuwverschijnselen, zoals incoördinatie, tremor en depressie gerapporteerd.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Honden.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

Bij gebruik van dit product dienen de instructies van de dierenarts opgevolgd te worden.

Dosering en Behandelingsschema

Imidacloprid (mg/kg lichaamsgewicht)

Hond (kg lichaamsgewicht)

Product Aantal pipetten Imidacloprid
(mg/kg lichaamsgewicht)
Minder dan 4 kg Advantage® 40 voor honden 1 x 0,4 ml minimaal 10
4 tot minder dan 10 kg Advantage® 100 voor honden 1 x 1,0 ml minimaal 10
10 tot minder dan 25 kg Advantage® 250 voor honden 1 x 2,5 ml minimaal 10
25 tot minder dan 40 kg Advantage® 400 voor honden 1 x 4,0 ml minimaal 10
Meer dan 40 kg Advantage® 400 voor honden 2 x 4,0 ml minimaal 10


Herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooien in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer na de aanvang van de behandeling
aanhouden. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooien in de omgeving. Om de besmetting in de omgeving van het dier te reduceren, wordt bijkomend een behandeling van de omgeving tegen volwassen vlooien en de ontwikkelingsstadia ervan aanbevolen.

Het product blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na het zwemmen of de blootstelling aan hevige regen. Evenwel kan in gevallen van frequent zwemmen of baden een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooien in de omgeving. In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week.

Bij infestaties met bijtende luizen wordt controle door de dierenarts 30 dagen na de behandeling aanbevolen, omdat bij sommige dieren een tweede behandeling nodig kan zijn.

Wijze van toediening

Neem een pipet uit de verpakking. Voor honden van 40 kg lichaamsgewicht en meer twee pipetten gebruiken (Advantage® 400 voor honden).
Houd de pipet rechtop, draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje terug verwijderen.

 

 

Voor honden van minder dan 25 kg lichaamsgewicht:
Bij een rechtopstaande hond de haren tussen de schouderbladen uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt.

Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen.

 

 

 

Voor honden van 25 kg lichaamsgewicht en meer:
De hond moet rechtop staan voor de eenvoudige toediening. De gehele inhoud van de pipet(ten) moet gelijkmatig op drie tot vier verschillende plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis worden aangebracht. Op elke plek de haren uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt.

Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp zachtjes om een gedeelte van de inhoud direct op de huid te druppelen.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Enkel voor uitwendig gebruik.
Breng niet teveel op één enkele plaats aan; anders kan een deel van de oplossing van de zijde van de hond aflopen.
Een correcte toediening minimaliseert de gelegenheid voor de hond om aan het product te likken, zie ook rubriek Bijwerkingen.
Alleen aanbrengen op onbeschadigde huid. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van eten, drank en diervoeder.
Bewaar de blister in het kartonnen doosje.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Dit product is voor uitwendig gebruik en mag niet oraal toegediend worden.
Intoxicatie door onopzettelijke orale opname bij dieren is onwaarschijnlijk. In dat geval moet de behandeling symptomatisch zijn onder diergeneeskundig toezicht. Er is geen specifiek antidoot bekend maar de toediening van actieve kool kan voordelig zijn.
Men dient erop toe te zien dat de inhoud van de pipet niet in contact komt met de ogen of mond van het te behandelen dier.
Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Na gebruik de handen grondig wassen.
Elke eventuele contaminatie van de huid met zeep en water wassen.
Personen met een bekende huidovergevoeligheid kunnen bijzonder gevoelig zijn voor dit product.
Contact van het product met de ogen of de mond vermijden.
Indien het product onopzettelijk in de ogen terecht komt, overvloedig spoelen met water. Indien huid- of oogirritatie aanhoudt of indien het product onopzettelijk wordt ingeslikt, medisch toezicht inroepen.
Niet eten, drinken of roken tijdens de toediening.

Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:Advantage 100 Hond ( 4 - 10 kg ) 4 x 1,0 ml pipetten